Skip to content

Live Stream

Povijest

Povijest slobodnoga radijskoga projekta u Gradišću

1994.: MORA – osnivanje društva

Društvo »Verein Mehrsprachiges Offenes Radio MORA« osnuje se s ciljem inštaliranja radiostanice, ka bi emitirala u cijelom Gradišću i u koj bi nimški jezik i jeziki gradišćanskih narodnih grup – Gradišćanskih Rom:kinjov, Hrvati:c i Mađari:c – imali jednaku važnost.

1997.: Prva radijska licencija

Društvo MORA i dva tajedniki BVZ i BF (točnije »Verein Mehrsprachiges Offenes Radio MORA & Partner OEG«) dostanu odlukom Regionalnoga radijskoga i kabelskoga regulatornoga tijela od 2. decembra 1997. (GZ. 611.200/21-RRB/97) radijsku licenciju dodiljeno – 106,3 MHz za sjeverno Gradišće, a 105,5 MHz za južno Gradišće. Odlukom Privatnoga radijskoga regulatornoga tijela od 19. julija 1999. (GZ 611.200/5-PRB/99) se prva naredba minja: njom dostane zadruga »Verein Mehrsprachiges Offenes Radio – MORA & Partner GmbH« dozvolu za emitiranje do 31. marca 2005.

1999.: Antenne4

Ugovorom od 17. marca 1999. dostane »Antenne4 Lokalradio Betriebsges.m.b.H. & Co. KG« od zadruge »Verein Mehrsprachiges Offenes Radio – MORA & Partner GmbH « operativnu upravu radija naloženo. Zbog »neljubeznoga« dogovora dvih suvlasnikov licencije pretvori se spočetka planirani većjezični slobodni »Radio MORA« u privatni radio »Antenne4«. Većinski vlasniki ne dopušćaju većjezično emitiranje tokom dana – jeziki narodnih grup s moderacijami na hrvatskom, mađarskom i romskom jeziku se čuju samo još zvečera.

2003.: Školska suradnja

Po ukidanju subvencijov iz lonca za narodne grupe prodaje većinski vlasnik licencnu zadrugu »Mehrsprachiges Offenes Radio MORA & Partner GmbH« komercijalnom radijskom operatoru. Prem brojnih prigovorov kod Privatnoga radijskoga regulatornoga tijela se društvu MORA ne ugoda pridržati pristup emitiranju radijskoga programa na oni frekvencija, ke su mu dodiljene 1997. ljeta. Obadvi frekvencije koristi danas »Radio 88,6«.

2003.: Školska suradnja

Iz nevolje se rodi nova ideja: direktor gornjopuljanske gimnazije, Adalbert Reidinger, ponudi društvu MORA mogućnost većjezičnoga radijskoga djela sa školari:cami i mladinom. Prve pokuse sa zainteresiranimi školari:cami pelja Alfred Liebmann. Društvo MORA stavi školi svoju študijsku opremu i svoje znanje na raspolaganje. U gornjopuljanskoj gimnaziji se namjesti študio.

2007.: Radio Gymnasium

Osnuje se društvo »Radio Gymnasium«. Njegovi cilji su promicanje raznolikosti mišljenj i regionalne komunikacije na gradišćanski jeziki kot i inštaliranje većjezičnoga radioprograma u okolici gornjopuljanske gimnazije.

1. Maj 2009.: Službeni početak cjelodnevnoga programa

Društvo »Radio Gymnasium« dostane od RTR-a, društva za reguliranje radija i telekomunikacije, obrazovnu licenciju za sridnje Gradišće s frekvencijom 98,8 MHz (KOA 1.102/09-002) i daje društvu »Mehrsprachiges Offenes Radio MORA« nalog za provedbu i obavljanje radioprograma. Cjelodnevno emitiranje službeno počne 1. maja 2009. – »Radio OP« je rodjen.

2010.: Radio OP ide oficijelno on air

9. aprila 2010. se vježbenički radio službeno predstavi i svetačno otvori od strani zemaljskoga poglavara i predsjednika Zemaljskoga školskoga savjeta Hansa Niessla. U ime društva »Radio Gymnasium« pelja društvo »Mehrsprachiges Offenes Radio MORA« radijski program pod imenom »Radio OP« sve do septembra 2021. ljeta. Radio OP se more čuti skoro u cijelom sridnjem Gradišću, zvana južnoga dijela. Da se proširi doseg, se navredi namjesti i livestream.

2019.: Od obrazovnoga radija do pune licencije

U aprilu 2019. ljeta stavi društvo »Mehrsprachiges Offenes Radio MORA« molbu za pretvaranje obrazovne radijske licencije društva »Radio Gymnasium« (KOA 1.102/18-017 od 26. aprila 2018.) u 10-ljetnu punu radijsku licenciju u korist podnositelja molbe, društva »Mehrsprachiges Offenes Radio MORA«. Prosi se za dozvolu emitiranja cjelodnevnoga, terestrički prenošenoga radioprograma za područje Gornje Pulje i okolice s frekvencijom «STOOB-SÜD 98,8 MHz« (odašiljač A1).

2021.: Dodiljenje 10-ljetne isključive licencije

Odlukom austrijanske regulatorne agencije za komunikacije od 25. augusta 2021. (KOA 1.202/21-001) dostane društvo »Mehrsprachiges Offenes Radio MORA« odobrenje za organizaciju radioprograma za područje Gornje Pulje i okolice u skladu s § 3 st. 1 i 2 te §§ 5 i 13 st. 1 Z 3 Zakona o privatnom radiju (PrR-G) na periodu od deset ljet od pravomoćnosti odluke.

2022.: Suradnja s romskom zajednicom

Po pozitivni iskustvi s većjezičnimi emisijami, multikulturalnim muzičkim miksom i s emisijami na manjinski jeziki na Radiju OP ide društvo MORA korak dalje i počne kooperaciju s društvom »Roma-Service«, ka rezultira osnivanjem podružnice Radija MORE u Borti. U maju 2022. kreće emisija »Romani Ora«, podupirana sredstvami saveznoga kancelarstva iz lonca za narodne grupe. Širom svita je romska emisija dostupna kot stream, a terestrički na području gornjopuljanskoga kotara.

2023.: Relansiranje – Radio OP postaje Radio MORA

Kot daljnji korak potpiše se i kooperacija s »Gradišćansko-mađarskim kulturnim društvom«, čiji cilj je inštalirati većjezični radio i na jugu Gradišća. Zato se postojeći »Radio OP« (OP = Oberpullendorf) preimenuje u »Radio MORA«. Nadalje se pokrene iskanje frekvencijov za terestrički radio na području južnoga Gradišća.